GÖZTEPE

0216 567 12 22

MERDİVENKÖY

0216 602 12 22

CREA PSİKOLOJİ VE DANIŞMANLIK

0216 567 12 22

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

FEP


 

FEP

Çilek Ağacı Anaokulu olarak her yıl yenileyerek uyguladığımız zihinsel gelişim programını geliştirerek Filiz Eğitim Programı’ nı oluşturduk.

Fep; Klasik ezberci eğitime karşılık; çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek, yaparak yaşayarak öğrenecekleri, yaşamsal becerileri geliştirmenin ön planda olduğu bir eğitim modelidir.

 

 

 

 

 

 

 En iyi eğitim modelini oluşturabilmek hedefiyle çıktığımız yolda araştırmalar yaparken oyunun çocuk üzerindeki etkilerini, öğrenme gücünü arttırdığını ve oyun ile öğrenmenin daha kalıcı olduğunu keşfettik. Oyuncaklar hem IQ hem de EQ yu, hayal gücünü ve duyguları geliştiren, dil ve sosyal gelişimi destekleyen, metaryallerdir. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuğun simgeleri kullanma, algılama, yeni kavramlar oluşturma gibi bilişsel becerilerin desteklenmesi için eğitici oyun ve oyuncakların kullanılması oldukça önemlidir. Çilek Ağacı Anaokulu olarak bu oyunları erken çocukluk eğitiminde kazandırmayı hedeflediğimiz kazanımlar çerçevesinde programladık ve farkında olmadan öğrenmenin gücünü kullandık.

Biliyoruz ki öğrenme bireyseldir ve her birey kendi hızına göre öğrenir. Eğitim çocukların bireysel farklılıklarına ve yeteneklerine göre düzenlenmelidir. FEP bu bireysel farklılıkları göze alarak yeni eğitim yaklaşımlarını sentezleyerek eklektik bir program oluşturmuştur.

Bu program atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiştir. Atölyelerle hazırladığımız ortamın zenginliği ve çevresel uyarıcıların fazla olması problem çözme kabiliyetinin gelişmesini sağlar. Programa etkin katılım arttıkça öğrenmenin kalıcılığı da artar.

Sonuç olarak; bu program ile hedeflenen düşünce üretebilen, problem çözebilen, yaşamsal becerileri gelişmiş, özgüvenli, sosyal ve duygusal gelişimi tam, yetenekleri keşfedilmiş, hayal gücü gelişmiş, yarınların öncüsü olmaya aday çocuklar yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Etkin katılımlı atölye çalışmaları,
 • Özel amaçla tasarlanmış eğitsel oyunlar,
 • Aile katılımlı seminerler, toplantılar,
 • Uzmanlarca hazırlanmış gelişim testleri ve dikkat güçlendirme alıştırmaları,
 • Hizmet içi eğitim(öğretmen, personel eğitimi)
 • Evde öğretimin devamlılığının sağlanması, Okul-aile iş bilirliği,

PROGRAMIN HEDEFLERİ

 • Fark etme, ayırt etme becerisini geliştirmek.
 • Dikkat ve Performans süresini arttırmak.
 • Farklı açılardan öğrenme becerisini geliştirmek.
 • Anadil atölyesi ile dil gelişimini desteklemek ve kelime dağarcığını arttırmak.
 • Düşünme becerileri geliştirme çalışmaları ile yaratıcı zekalarını geliştirmek.
 • Akademik ve sanatsal alanlardaki özel kabiliyetlerini keşfederek geliştirmek.
 • Özgüven duygusunu geliştirmek, duygu ve öfke kontrolünü sağlayabilmek.
 • Okul ortamına adaptasyonu sağlayabilmek.
 • Eğitsel oyunlarla hedeflenen becerilere ulaşabilmek.

ZEKA VE AKIL OYUNLARININ KAZANIMLARI

  • Dikkat ve konsantrasyon, strateji geliştirme kabiliyeti
  • Görsel algıyı güçlendirme,
  • Hayal Gücünün artması, Hafızanın güçlenmesi,
  • Özgüven duygusunun kazanımı,
  • Kuralları anlama, kurallara uyma becerisi,
  • Uzaysal algılama,
  • Yön, Sağ-sol kavramlarının öğrenilmesi,
  • Doğru ve çabuk düşünebilme, karar verebilme,
  • Alıcı ve ifade edici dilin geliştirilmesi,
  • Soru sorma, dinleme becerisi
  • Kelime dağarcığının arttırılması,
  • Görev paylaşımı, kazanma, kaybetme bilinci, ortak hareket edebilme becerisi,