GÖZTEPE

0216 567 12 22

MERDİVENKÖY

0216 602 12 22

CREA PSİKOLOJİ VE DANIŞMANLIK

0216 567 12 22

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Üstün Zekalıları Anlamak

Üstün ZekalılarÜstün Zekalıları Anlamak

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar

Zeka; öğrenme, düşünme, akıl yürütme, kavrama ve algılama gibi zihinsel işlevleri içeren kapasite; üst düzeyde biliş, farkındalık, bağlantı kurma ve ilişkilendirme yeteneğidir. Bu kapasite kullanıldığında başarıya, zeka gerektiği gibi kullanıldığında ise akademik başarıya dönüşür.

Yetenek ise; akademik ve sanatsal alandaki özel kabiliyetleri ifade etmektedir. Yetenek kapasitenin performansa dönüşmüş halidir.

Eğitim anne karnında başlar ve beyindeki nöronları besleyen hücreler bu dönemde oluşur. Bu nöronlar çocuğun tüm hayatı boyunca kullanacağı zekanın temelini oluşturur. Zeka gelişebilen aynı zamanda körelebilen bir yapıdır. Zekanın en hızlı geliştiği Altın çağ dediğimiz okul öncesi dönem de zengin eğitim ortamının sağlanması çocuğun zihinsel gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.

 

Eğitim sürecinin ilk basamağı olan okul öncesi; çeşitli gelişim özelliklerine sahip birçok çocuğun aynı ortam içerisinde bulunduğu alanlardır. Aynı ortam içindeki çocuklar arasında bulunan üstün zekalı ve yetenekli çocukların erken tespit edilmesi yeteneklerin geliştirilip körelmemesi açısından çok önemlidir.

Üstün yetenekliler ile ilgili ilk çalışmalar Osmanlılar zamanında Enderun mektepleri ile başlar. Osmanlı da üst düzey yönetim kadroları , askeri idare, sanatçılar hep Enderun dan çıkmadır. Enderun mektepleri birçok dünya ülkeleri tarafından örnek alınmış, bazı ülkelerde de devlet politikası haline gelmiştir.

Zekayı hem toplumun, hem de kendi değer yargılarımız doğrultusunda kullanmak önemlidir. Birçok yetenek ve beceri beraberinde birtakım yükleri de getirmektedir. Yetenek ve beceriler yönlendiremez ise; beyindeki kaygı noktası harekete geçiyor ve kaygı problemleri artıyor. Soyutlanma, duygusal sorunlar, yeme bozuklukları oluşabiliyor.

Bu sebeple bu çocukların yeteneklerinin keşfedildiği, akademik becerilerinin doğru yönetildiği ortamlara ihtiyaç vardır. İyi bir üstün zekalılar eğitimi, üstün öğrencilerin akademik, sosyal –duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Amaç onları mutlu bireyler yapmaktır…

 

Üstün zekalı bir çocuğa sahipsek eğer;

Ailelere ve okul öncesi kurumlara düşen görev çocuklarımızı iyi gözlemlemek, tanımak, yeteneklerini keşfetmek, iyi bir yol gösterici olabilmektir. Bu çocuklar iyi eğitimli öğretmenlere ve zenginleştirilmiş, hızlandırılmış eğitim programına ihtiyaç duymaktadır.Ancak çocuğun akranlarından farklı olduğunu hissettirmek, Anne babaların, öğretmenlerin beklentilerinin artması; çocukların kaygılarını da arttırmaktadır. Ayrıca var olan potansiyeli doğru yönlendirmediğinizde ve uygun eğitim ortamını sağlamadığınızda zekasını olumsuz alanlarda kullanan mutsuz ve sosyal ortamdan uzak çocuklara sahip olmak kaçınılmazdır.